CCEA The Emergence and Evolution of Social Norms
Research policy

University of Bucharest. Department of Philosophy

204 Splaiul Independentei Sector 6, Bucharest 060024 Phone: +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74 Fax: +40 21 318 52 89

more
Evolution and The Theory of Games
Evolution and The Theory of Games
Freedom Evolves
Freedom Evolves
Governing the Commons
Governing the Commons
Natural Justice
Natural Justice
The Evolution of Cooperation
The Evolution of Cooperation
The Grammar of Society
The Grammar of Society
înainte înapoi
0 visits
SEND Print

Research policy

ENGLISH

1. Teoriile și modelele realizate precum și întreaga activitate de cercetare vor fi realizate în conformitate cu deontología profesională proprie comunității filosofice.
2. Cercetarea se va desfășura în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în mod special articolele 3, 8 și 13.
3. Cercetarea va respecta principiile corectitudinii politice, respingând orice formă de discriminare, sexism, rasism etc.
4. Cercetarea va respecta normele explicite și tacite ale etosului științific.
5. Se va acorda o mare importanță respectului tuturor culturilor, concepțiilor despre lume și modurilor de viață analizate în timpul cercetării.
6. Se vor respecta în mod riguros normele și standardele proprietății intelectuale, regulile citării etc.
7. Proiectul va fi transparent în ceea ce privește informația utilizată.
8. În relațiile din cadrul echipei de cercetare vor fi respectate cu rigurozitatea normele academice în vigoare și Codul de Etică al Universității din București.

Published at 15.11.2010
Home
University of Bucharest. Department of Philosophy
Project financed by CNCSIS, code TE_61, no 22/2010
Home The Project Team Publications Activities Conference 2011 Partners Contact
Friday 14 Jun 2024, 00:22
Privacy Research policy Site Map